Op uw bestelling zijn onderstaande algemene voorwaarden van Fruitmandenspecialist.nl van toepassing.

 1. Op alle aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van Fruitmandenspecialist.nl van toepassing. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op onze website. Op verzoek verzendt Fruitmandenspecialist.nl een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u per e-mail bij ons indienen.
   
 2. Persoonsgegevens gebruikt Fruitmandenspecialist.nl alleen voor een correcte afwikkeling van orders. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand en zijn niet toegankelijk voor derden.
   
 3. Fruitmandenspecialist.nl werkt voor het bezorgen samen met een koeriersdienst. Voor het afleveren van de producten geldt; voor 17.00 uur besteld, de volgende dag bezorgd. Bij afwezigheid op het opgegeven adres, wordt er bij de buren bezorgd. Hierbij wordt tevens een bericht achtergelaten bij de geadresseerde met datum en adres van bezorging. Er is geen bezorging op zon- en feestdagen, en de dag direct na de feestdag. Bij spoedopdrachten vindt bezorging in Nederland op iedere dag, behalve zon- en feestdagen plaats.
   
 4. Fruitmandenspecialist.nl bezorgt uitsluitend in Nederland.
   
 5. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s en exclusief BTW en bezorgkosten. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.
   
 6. Een overeenkomst komt tot stand nadat u voor betaling akkoord heeft gegeven.
   
 7. U kunt Fruitmandenspecialist.nl verzoeken tot annulering van de bestelling indien u voor annulering een minimale termijn van 24 uur voor de verzochte bezorgdatum in acht neemt. Hieraan zijn geen kosten verbonden, anders dan de reeds gemaakte kosten.
   
 8. Fruitmandenspecialist.nl streeft ernaar de bestelling te bezorgen conform artikel 3. Overschrijding van deze bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden tenzij de leveringstermijn langer duurt dan 48 uur te rekenen vanaf het bezorgmoment.
   
 9. Geen orderverwerking op zon- en feestdagen; uw bestellingen worden pas de eerstvolgende werkdag verwerkt.
   
 10. Bezorgingen in ziekenhuizen,verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen.
   
 11. Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt Fruitmandenspecialist.nl er zorg voor dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd, mits u dit bij ontvangst van het product heeft gemeld en op de pakbon heeft aangetekend. Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard.
   
 12. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Fruitmandenspecialist.nl u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon,fax n/of e-mail, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Fruitmandenspecialist.nl de overeenkomst opzeggen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in verleg met u. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
  - Belemmerende maatregelen van overheidswege
  - Geheel of gedeeltelijke staking of storing in het vervoersapparaat
  - Rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen
  - Geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken
   
 13. Omdat fruit een versproduct is, kan Fruitmandenspecialist.nl geen afkoelingsperiode bieden waarin u zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kan ontbinden na ontvangst van de betreffende fruitmand. Sommige fruitsoorten zijn seizoens fruit en niet de gehele jaar beschikbaar. Hierdoor kan het zijn dat de fruitsoorten die u op de foto's ziet niet geleverd kunnen worden. Maar uiteraard zullen deze vervangen worden door een andere soort fruit.
   
 14. Fruitmandenspecialist.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op deze website gegeven wordt. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Fruitmandenspecialist.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Fruitmandenspecialist.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van het product en/of diensten die op deze site worden aangeboden.
   
 15. Fruitmandenspecialist.nl werkt voor het bezorgen samen met een koeriersdienst. Voor het afleveren van de producten geldt; voor 17.00 uur besteld, de volgende dag bezorgd. Bij afwezigheid op het opgegeven adres, wordt er bij de buren bezorgd. Hierbij wordt tevens een bericht achtergelaten bij de geadresseerde met datum en adres van bezorging. Er is geen bezorging op zon- , en feestdagen, en de dag direct na de feestdag. Bij spoedopdrachten vindt bezorging in Nederland op iedere dag, behalve zon- en feestdagen plaats.
   
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter te Rotterdam, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.